Co nabízíme - Corsum Group

Logo
Co_nabizime

Téměř každý majitel firmy nebo manažer se čas od času setká se situací, která vybočuje z běžného provozu firmy, jako jsou nákupy a prodeje konkurenčních či doplňkových firem, vstup finančního investora, odchod společníků a další.

Naše firma v minulosti realizovala celou řadu takovýchto transakcí. Jsme připraveni využít naše zkušenosti ve váš prospěch. Na jedné straně tak maximalizovat přínos pro vás a vaši firmu a na druhé straně zabránit tomu, aby průběh transakce příliš zatížil vás nebo vaši firmu. Významnou část agendy s transakcí spojené převezmeme na sebe.

Navíc v projektech tohoto typu jde často o dlouhá a komplikovaná jednání, během nichž se mohou pozice jednotlivých stran měnit a posouvat, někdy může svou roli sehrát i osobní rovina. V takových případech jsme připraveni na sebe vzít roli prostředníka a zvýšit tak váš manévrovací prostor nebo pomoci snížit napětí, které by mohlo negativně ovlivnit výsledek jednání.

Kromě asistence při jednotlivých transakcích jsme schopni pomoci i při posouzení situace firmy a definování její další strategie.