Odchod některých společníků /neshody mezi společníky - Corsum Group

Logo

Odchod některých společníků / neshody mezi společníky

Není neobvyklé, že firmu vybuduje společnými silami několik společníků, z nichž se po čase jeden nebo několik rozhodne projekt buď úplně opustit, nebo alespoň významně snížit svoji angažovanost. Motivy mohou být nejrůznější od odchodu do důchodu nebo zdravotních důvodů přes touhu věnovat se některé ze svých zálib až po rozhodnutí realizovat jiný podnikatelský záměr často v naprosto odlišné oblasti. Mezi společníky mohou rovněž zavládnout trvalé neshody v oblasti strategie a řízení firmy.

V takovém případě může být řešením vykoupení společníka ostatními, vstup nového investora nebo například rozdělení firmy a vzájemné vyrovnání. Zde nabízíme, že se pokusíme pochopit motivy a potřeby jednotlivých účastníků a pomůžeme navrhnout takovou strukturu transakce, která je co nejvíce uspokojí. Tam, kde je to potřeba, můžeme asistovat při hledání vhodného způsobu financování. Můžeme přitom působit v mandátu všech společníků nebo jako zástupce jen některých z nich při jednání s ostatními.